دوشنبه, 30 مهر 1397

انتخابات انجمن علمي رشته شيمي در دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور در مورخه 93/7/29 ، انجمن علمي رشته شیمی به همت آقای دکتر مردانی عضو علمی دانشگاه پیام نور مركز رامسر و با حضور رياست ، معاونت آموزشي و پژ‍وهشي دانشگاه ، اعضاي هيئت علمي رشته شيمي و جمع کثیری از دانشجویان در دانشگاه پایه گذاری شد. ابتدا آقای دکتر موسوی ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از شرکت دانشجویان در خصوص اهداف انجمنها وکانونها سخنانی ایراد نمودند، در پایان نیز رای گیری اعضاء صورت گرفت و دبیر شورا با اخذ بیشترین آراء انتخاب شد.

 

IMG 1862 640x480 640x480

 

IMG 1860 640x480 640x480

 

IMG 1880 640x480 640x480

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859