سه شنبه, 01 آبان 1397

برگزاري كارگاه آموزشي" تبيين آئين نامه هاي پژوهشي" در دانشگاه پيام نور مركز رامسر

 

به گزارش دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورخه 93/07/01 كارگاه آموزشي" تبيين آئين نامه هاي پژوهشي دانشگاه پيام نور" در دانشگاه پيام نور مركز رامسر برگزار شد.اين كارگاه آموزشي با حضور رئيس دانشگاه پيام نور استان مازندران جناب آقاي دكتر موحد منش ، مسئول پژوهش استان مازندران جناب آقاي دكتر قلي پور ، رئس دانشگاه پيام نور مركز رامسر آقاي دكتر موسوي چلك ، روسا و اعضاي علمي دانشگاههاي پيام نور استان مازندران برگزار شد و مدرس مربوطه آقاي دكتر جمالي (عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور بهشهر) به تبيين آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور پرداختند.

 

IMG 1709 640x480 640x480

 

IMG 1678 640x480

 

IMG 1712 640x480 640x480

 

IMG 1707 640x480 640x480

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #135f10441 #170313121859